IMG 9570Apiezon PFPE 501 jest wysoko wydajnym smarem i szczeliwem, które może być bez obaw stosowane w ekstremalnych warunkach, ultra wysokiej próżni oraz w obecności lotnego lub płynnego tlenu w podwyższonych temperaturach. Wydzielony olej bazowy perfluoropolieterowy oraz zagęszczacz PTFE wspomagają doskonałą smarowność i obojętność chemiczną w swoim zakresie temperatury roboczej. W surowych warunkach PFPE 501 można stosować w temperaturze do 250°C w obecności wielu agresywnych chemikaliów, włączając w to fluorowce, alkalia, paliwa, substancje żrące oraz stężony kwas azotowy.
Z racji swojej odporności na rozpuszczalniki smar ten doskonalenadaje się do użycia w branży lakierniczej, produkcji półprzewodników oraz innych branżach, gdzie agresywne chemikalia i silne utleniacze są regularnie stosowane.

Zalety stosowania PFPE 501:

 • Stabilny – Obojętność chemiczna i stabilność oksydacyjna sprawiają, że PFPE 501 doskonale nadaje się do stosowania w ekstremalnych warunkach roboczych.
 • Bezpieczny & Niezawodny – Nietoksyczny, niepalny i zachowuje smarowność i stabilność cieplną do 250°C
 • Wydłuża Okres Eksploatacyjny – Wydzielona struktura PFPE oraz podwójną gęstość zapewniają właściwości błonotwórcze oraz lepszą nośność.
 • Uniwersalny – Posiada wiele zastosowań, w tym: łożyska, zawory, koła zębate, gwinty, pierścienie samouszczelniające oraz uszczelki.

Wzajemna tolerancja

Apiezon PFPE 501 jest kompatybilny z wszelakimi rodzajami materiałów, w tym: tworzywami sztucznymi, metalami, materiałami ceramicznymi, polimerami, elastomerami, eterami, alkoholami oraz węglowodorami.
W podwyższonych temperaturach zaleca się unikania kontaktu smaru z katalizatorami będącymi kwasami Lewisa, takimi jak: chlorek glinu, fluorek boru (III), chlorek tytanu (IV) oraz świeżo szlifowanymi powierzchniami stopów aluminium, magnezu oraz tytanu. PFPE 501 jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami substancji chemicznych, substancji żrących oraz rozpuszczalników, z wyłączeniem tych wyprodukowanych na bazie perfluorowej.

Apiezon PFPE 501

 • Bazujący na PFPE
 • Stosowany w wysokiej temperaturze
 • Stosowany w środowisku bogatym w tlen
 • Ultra wysoka próżnia
 • Chemicznie obojętny
 • Ekstremalne ciśnienie
 • Szeroki zakres temperatur

Zalety

 • Wydłużona trwałość sprzętu
 • Ograniczony czas niezdatności sprzętu
 • Niższe koszty obsługi
 • Trwałe smarowanie
 • Gwarantowana jakość Apiezon
 • Profesjonalne wsparcie techniczne

 

pdf APIEZON PFPE 501 karta katalogowa

 

{gallery}PEPE{/gallery}